Lähtölaukaus


Aloita  

Aloita

Antti Akonniemi

Alkuunpääseminen on usein hidasta ja vaikeaa. Samalla se on myös projektin tärkein hetki. Projektin menestyminen riippuu tästä hetkestä. Tässä miniprosessi projektin käynnistämiseen.

1. Analysoi

Tutustu ideaan, kilpailijoihin, vastaaviin palveluihin eri segmenteissä jne. Anna Googlen laulaa.

ÄLÄ käytä tähän paria tuntia enempää (vrt. markkinatutkimuspaskahalvaus).

2. Määritä

Määritä projektille jonkinlaiset rajat ja sisältö.

ÄLÄ tee projektista pitkää (lyhyt = alle kuukausi). ÄLÄ määrittele/arvaile sisältöä tarkasti, ehdit tehdä sen projektin aikana.

3. Trash

Miksi projekti ei onnistu? Miksi asiakkaat eivät pidäkään valmiista tuotteesta?

Mieti kaikki syyt mitkä voivat tuhota/viivästyttää/haitata projektia. Kirjoita ne ylös. Tämän jälkeen mennään eikä murehdita (jos projekti päätetään käynnistää).

4. Päätä

Päätä, toteutetaanko projekti. Jos päätät aloittaa, sitoudu siihen, että projekti saatetaan loppuun.

Keskustele Kommentit