Lähtölaukaus


Mikä tappaa menestyvän yrityksen?  

Mikä tappaa menestyvän yrityksen?

Antti Akonniemi

Mikä tekee yrityksestä hitaan ja ideaköyhän?

Tässä muutamia ajatuksia:

  • pelko ottaa vastuuta
  • pelko kokeilla uutta
  • status quon säilyttämisen helppous
  • liian hyvä markkina-asema/ei riittävää painetta kilpailijoilta
  • riskien minimointi
  • ei opita
  • ei palkata nuoria tekijöitä
  • ei uskalleta ajatella toisin
  • keskitytään liikaa lukuihin

Mitä muita syitä keksit?

Keskustele Kommentit