Lähtölaukaus


 

Nopeat ja hitaat innovaattorit

Lauri Jutila

Jatkuvat innovatiot, pienet ja suuret, ovat jokaisen organisaation elinehto. Tuotteiden, palveluiden ja toimintojen täytyy kehittyä jatkuvasti, sillä maailma ja toimintaympäristö muuttuvat koko ajan. Organisaatio, joka ei kehity, on tuomittu kuolemaan ennemmin tai myöhemmin tavalla tai toisella.

Niinpä erottavaksi tekijäksi usein muodostuu organisaation kyky ja nopeus realisoida hyvistä ideoista ja konsepteista toimivia toteutuksia. George Stalk puhuu kirjassaan Competing Against Time, miten aika on onnistuneen innovaation keskiössä. Uusi idea tarkoittaa muutosta, muutos vaatii aikaa ja muutos on usein mitattavissa vain ajan myötä. Oikea ja oikein ajoitettu toteutus on taas oleellinen onnistuneen innovaation ja muutoksen kannalta. Niinpä organisaatio tarvitsee sekä hyviä ideoita ja konsepteja että niille oikein ajoitetun onnistuneen toteutuksen.

Hitailla innovaattoreilla saattaa olla runsaasti hyviä ideoita, jopa verrattain parempia kuin kilpailijoilla keskimäärin, mutta jos organisaatiolta puuttuu kyky realisoida niitä riittävän nopeasti, se joutuu yleensä pahaan kierteeseen. Kilpailijoiden markkinoille tuomat innovatiot tai toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset pakottavat sen reagoimaan tilanteeseen kahdella tavalla, joista kumpikaan ei ole sille edullinen. Se joutuu tuomaan markkinoille oman keskeneräisen innovaationsa vastauksena muutokseen tai se joutuu aloittamaan innovaatioprosessin alusta uudella idealla tai konseptilla.

Nopeat innovaattorit tekevät kehitysyhteistyötä nopealla palautesyklillä ensin oman organisaation sisällä ja myöhemmin, mahdollisimman pian, asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Prototyyppejä tuotetaan tiuhaan tahtiin ja toistuvilla revisioilla tuotetta tai palvelua muokataan vastaamaan asiakkaiden tarpeita ja reaktioita.

Nopea innovaattori hyötyy ripeästä palautesyklistä ja julkaisuaikataulusta sekä sisäisesti että ulkoisesti. Sisäisiä hyötyjä ja etuja ovat mm. uuden teknologian ja menetelmien nopeampi käyttöönotto tuotannossa; kehityskustannukset laskevat, kun projektit lyhenevät ja projektien tuotto paranee; näppituntuma markkinoista ja asiakkaista paranee, kun uudet innovaatiot ovat nopeammin käytössä ja palaute kentältä tulee nopeammin. Ulkoisesti nopea innovaattori näyttäytyy teknologia- ja ideajohtajana, kun se realisoi jatkuvasti uusia innovaatioita markkinoille. Kehittyneillä tuotteilla ja palveluilla on paremmat hintapreemiot ja mahdollisuus tehdä parempaa tulosta joutumatta hintakilpailukierteeseen vanhoilla tuotteilla. Lisäksi uusilla tuote- ja palveluinnovaatioilla voidaan paaluttaa sellaisia uusia markkinoita ja jakeluketjuja, joita toimialalla ei perinteisesti ollut.

Nopea innovaattori tekee enemmän pienempiä, nopeasti arvoa tuottavia innovaatiohankkeita ja vähemmän vuosikausia kestäviä maailmanvalloitusprojekteja. Molempia toki tarvitaan, mutta pidä huolta siitä, että sinä pääosin toimit omalla markkinallasi (act) etkä räpellä kilpailijoiden yllättämänä (react).

Keskustele Kommentit