Lähtölaukaus


Projektijohto  

Projektijohto

Antti Akonniemi

Uskon, että projektijohtaminen on todella helppoa, kun töissä on vain
hyviä tyyppejä. Me palkkaamme vain aikuisia ihmisiä, joihin voi
luottaa. Tämä tekee projektin läpiviemisestä projektijohdon osalta
helppoa.

Alussa on mielestäni hyvä käydä läpi seuraavat asiat:

1. Syy/missio/motivaatio

Miksi projekti tehdään? Miksi projektin onnistuminen on tärkeää?

2. Tarve/päämäärä

Mitä projektissa tehdään?

3. Aikataulu

Koska projektin eri osien pitää olla valmiit?

Projektin käynnistyttyä projektijohdon/yrityksen johdon vastuulle jää:
1) ratkaista ongelmia 2) havaita ongelmia 3) hoitaa asiakassuhdetta

Keskustele Kommentit