Lähtölaukaus


Responsive design  

Responsive design

Viljami Salminen

Olet todennäköisesti törmännyt termeihin ‘adaptive’ ja ‘responsive’ moneenkin kertaan viimeisen parin vuoden aikana, mutta tiedätkö tarkemmin mitä ne tarkoittavat ja miksi niistä puhutaan juuri nyt niin paljon?

Lähdetään liikkeelle isommasta kokonaisuudesta jota kutsutaan nimellä Adaptive design. Adaptive design tarkoittaa käytännössä verkkopalveluiden rakentamista kerros kerrokselta niin, että ne ovat helposti saavutettavissa kaiken tyyppisillä päätelaitteilla. Pienistä matkapuhelimista aina uusia HTML5-ominaisuuksia tukeviin työpöytäselaimiin asti — näyttökoosta riippumatta.

Responsive design taas on pienempi osa-alue Adaptive designin alla ja siitä puhuttaessa viitataan pelkästään ulkoasuun (layout) joka mukautuu eri päätelaitteiden näyttökokoihin. Mukautumisessa käytetään hyväksi esimerkiksi CSS3:n Media queryjä sekä sisältöelementtejä jotka osaavat skaalautua palstojen ja näyttökoon mukaan.

Näiden ajatusmallien taustalla on pyrkimys eroon erillisistä mobiili-, tablet-, sekä desktop-versioista verkossa ja niiden yhdistäminen yhdeksi ja ainoaksi palveluksi. Tällöin voidaan tällä yhdellä ja ainoalla palvelulla palvella kaikkia käyttäjiä.

On ennustettu, että seuraavan 18-24 kuukauden aikana mobiililaitteet ovat yleisin tapa selata verkkoa. Jo tälläkin hetkellä 13% kaikesta liikenteestä verkossa tapahtuu pelkästään mobiililaitteilla. Kun näihin faktoihin vielä yhdistetään se, että eri näyttökokoja on jo nyt olemassa tuhansia, niin on helpompi ymmärtää miksei enää tulla toimeen vain kiinteälle leveydelle suunnitellulla verkkopalvelulla. Uudet työtavat ratkaisevat tämän ongelman.

Jeffrey Veen muotoili ajatusta jossakin blogipostauksessa suurin piirtein näin:

“Päivä päivältä laitteiden, ohjelmistoalustojen ja selainten määrä, joita sivustosi täytyy tukea, kasvaa. Responsive design edustaa perustavanlaatuista muutosta sekä työskentely-, että ajattelutavassamme jolla tulemme rakentamaan verkkosivustoja seuraavalla vuosikymmenellä.”

Yksi verkkopalvelu, useita eri päätelaitteita.

Yksi verkkopalvelu, useita eri päätelaitteita.

Keskustele Kommentit