Lähtölaukaus


Tee prototyyppejä  

Tee prototyyppejä

Lauri Jutila

Prototyypit ja kokeiluversiot ovat parhaita ystäviäsi uuden idean realisointiprosessissa. Verkkopalvelujen prototyypit ovat kuin elokuvateollisuuden käsikirjoitukset ja storyboardit, jotka esittävät raakaversion käsikirjoituksen tuotannosta. Käsikirjoitus on tarinan prototyyppi, storyboard on taas tuotannon prototyyppi. Käsikirjoituksen työstäminen paljastaa nopeasti mahdolliset ongelmat ja lapsukset tarinan kerronnassa. Niinpä pian selviää, onko tarina kelpo kerrottavaksi vai onko parempi palata takaisin kirjoituspöydän ääreen. Storyboardeilla tarinan visualisointi on huomattavasti edullisempaa ja nopeampaa kuin esimerkiksi pilottijakson tai -kohtauksen tuottaminen. Näin vältetään kalliit virheet tuotannossa.

Prototyypit toimivat storyboardien tapaan myös kommunikointivälineinä. Prototyyppi tarjoaa “lähes valmiin” kokemuksen kaikille osapuolille. Nopeasti tuotetulla klikkailtavalla verkkopalvelun mockupilla voidaan kommunikoida monimutkaisempikin palveluidea ja saada arvokkaampaa palautetta kuin satasivuisen vaatimusmäärittelyn perusteella. Kaikki voivat välittömästi nähdä, toimiiko konsepti aidossa maailmassa.

Prototyypeillä voidaan usein välttää idean juuttuminen organisaation byrokratian rattaisiin. Prototyyppihän ei ole valmis tuote tai palvelu vaan kokeiluversio, jossa voidaan keskittyä nimenomaan konseptin hiomiseen eikä siihen, täyttääkö verkkopalvelun väriskaala korporaation brändityöryhmän asettamat vaatimukset.

Prototyyppien tuottaminen kerryttää arvokasta kokemusta ongelmasta ja sen ratkaisumahdollisuuksista ennen isomman ratkaisuponnistuksen aloittamista. Sotilaat käyttävät valojuovaluoteja pimeällä nähdäkseen, mihin tuli suuntautuu. Samaan tapaan prototyypit ovat valojuoviasi asettaessasi tuotekehityspanoksia ja -euroja hankkeisiin. Näet nopeasti, mihin suuntaan kehityshanke menee ja mihin suuntaan hommaa pitää ohjata. Osaat myös katkaista siivet ajoissa niiltä hankkeilta, jotka eivät kannata.

Kuva: Juan Pablo Olmo

Keskustele Kommentit